Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy groźba? została wyłączona

Audyt – przywilej, potrzeba czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo warta jest dana firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży albo przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak musi to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, które kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie określonej formy działalności gospodarczej w drugą także wymagać będzie określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje wartość bieżącą firmy pod konkretny cel. Dużo elementów daje się precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w zakres firmowego majątku również wchodzi wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, które stanowią niejednokrotnie istotną część majątku przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to autorskie prawa, licencje, patenty czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Aby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna odpowiednia wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.